Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA je platinovým sponzorem konference SOFT 2016

29.08.2016

Symposium on Fusion Technology.

Ve dnech 5. - 9. září 2016 se bude v Praze konat 29. Symposium on Fusion Technology - mezinárodní sympozium, které se koná každé dva roky a které se zaměřuje na výzkum termojaderné fúze, fúzní technologie a na poslední vývoj probíhajících a plánovaných fúzních experimentů. NUVIA je platinovým sponzorem tohoto sympozia a bude na měm prezentovat své projekty související s projektem ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - Mezinárodní termojaderný experimentální reaktor).