Facebook LinkedIn YouTube

Naše slovenská pobočka přejmenována

24.08.2016

Nový obchodní název dceřiné společnosti.

Ke dni 19 . 8. 2016 došlo zápisem do Obchodného registru k dokončení procesu přejmenování naší slovenské pobočky ENVINET Slovensko, s.r.o. Nový obchodní název společnosti je NUVIA s.r.o.  Upevní to naší společnou značku v rámci skupiny NUVIA, která je zastoupena po celém světě a působí ve všech fázích životního cyklu jaderných zařízení, od konstrukce, přes provoz a údržbu až po vyřazení z provozu.

Kontaktní a identifikační údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, dodací adresy a personální obsazení) zůstávají beze změn.