Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA ukončila výzkumný projekt MOSTAR

01.07.2016

Hodnocení projektu Ministerstvem vnitra.

NUVIA a.s. spolu s organizací SÚRO, v. v. i. ukončila výzkumný projekt pro Ministerstvo vnitra s názvem "Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro radiační monitorovací sítě" pod názvem „MOSTAR“ a identifikačním kódem VG20122015083.

Dne 22.4.2016 proběhla v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 255/2012 Sb., kontrola tohoto výzkumného projektu. Předmětem kontroly projektu bylo prověření dodržování podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací, zejména pak kontrola dosažených výsledků projektu.

Na základě hodnocení Rady pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015 uzavřen poskytovatelem – Ministerstvem vnitra s hodnocením „V - Vynikající výsledky“.