Facebook LinkedIn YouTube

Laboratorní digestoř pro SPŠT

20.06.2016

Podporujeme střední školy.

Naše společnost věnovala Střední průmyslové škole technické v Třebíči, kterou již dlouhá léta podporuje při výuce, praxi i mimoškolských aktivitách studentů, laboratorní digestoř k výukovým účelům. Tato digestoř, kterou pracovníci společnosti NUVIA navrhli a vyrobili, by měla sloužit k odtahu nebezpečných výparů a plynů z pracovního  prostoru  při  náročných  chemických  procesech  a  při  manipulaci s agresivními chemikáliemi.