Facebook LinkedIn YouTube

Realizace SW na RMS v ELI Beamlines

17.06.2016

Divize vývoje softwaru vyhrála zakázku na dodávku softwaru pro ELI Beamlines.

Divize vývoje software společnosti NUVIA zahájila realizaci softwarového vybavení pro radiační monitorovací systém ve výzkumném zařízení ELI Beamlines. Úkolem celého systému bude sledovat radiační situaci na pracovištích, kde používání vysoce výkonných laserů může vznikat sekundární ionizujícího záření.

Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty.