Facebook LinkedIn YouTube

RADTECH 3000 - Radiační monitoring při mimořádných situacích

10.06.2016

Dne 8. 6. 2016 uspořádala firma NUVIA a.s. ve spolupráci s Ústavem ochrany proti zbraním hromadného ničení (Univerzita obrany) a Vojenským technickým ústavem letectva a protivzdušné obrany prezentační akci RADTECH 3000.

Akce se konala ve Vyškově v prostorech Velitelství výcviku - Vojenské akademie a veřejného letiště Vyškov a záštitu nad akcí převzali generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Cílem akce bylo představit prostředky pro řešení mimořádné situace formou praktické ukázky lokalizace zdroje ionizujícího záření. Na akci byla prezentována letecká, mobilní a stacionární technika pro monitorování radiační situace a při praktických ukázkách byly mimo jiné využity policejní vrtulník, bezpilotní letecké prostředky, mobilní radiometrická laboratoř nebo mobilní portálový monitor pro kontrolu kontaminace vozidel. Použité radiometrické přístroje byly vyrobeny společností NUVIA a.s., nebo její dceřinou společností PICO Envirotec Inc.

Akce se zúčastnili zástupci armády, hasičských záchranných sborů, zdravotnických záchranných služeb, policie, krajských úřadů, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, univerzit, výzkumných institucí, ale také například zástupci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky.

Akce se zdařila, k čemuž přispělo také příznivé počasí, dobře zvládnutá organizace, ukázněnost účastníků a v neposlední řadě také zajímavý program této výjimečné akce.