Facebook LinkedIn YouTube

Nuclear Training pro Saúdskou Arábii

19.04.2016

04. - 22. dubna 2016 proběhlo v Praze školení „Nuclear Training“ pro Saúdské Araby.

Již podruhé školila NUVIA skupinu odborníků ze Saúdské Arábie. Třítýdenní kurz „Nuclear Training“ proběhl v Praze v hotelu Holiday Inn a zúčastnilo se jej 6 Saúdských Arabů. Účastníci se vzdělávali především v oblasti radiační bezpečnosti a havarijní připravenosti.

Přednášky byly zaměřené z počátku na základy atomové a jaderné fyziky a dozimetrie a později na detekci ionizujícího záření, biologické účinky ionizujícího záření nebo ochranu před zářením. V posledním týdnu školení se střídaly přednášky s praktickými ukázkami, které byly zaměřené na havarijní připravenost, monitorování radiace či kontaminace nebo ochranu monitorovacích týmů před zářením.

Součástí školení byly také exkurze; na FJFI (ČVUT v Praze) byly navštíveny katedra Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, katedra Jaderné chemie a školní reaktor VR-1. Dále proběhly exkurze do Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO), Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO), Ústavu jaderné fyziky AV ČR (ÚJF) nebo na naši firemní pobočku v Kralupech nad Vltavou, kde vyrábíme scintilační detektory.