Facebook LinkedIn YouTube

IAEA konference ve Vídni

14.04.2016

Mezinárodní konference o současném stavu a budoucích potřebách v oblasti detekční techniky pro jadernou bezpečnost.

Ve dnech 4. až 8. dubna 2016 proběhla ve Vídni konference zaměřená na přístroje a systémy určené pro detekci, měření a vyhodnocení limitních hodnot radioaktivní kontaminace osob, zavazadel a nákladu a pro kontrolu přítomnosti nelegálních zdrojů záření (radioaktivních materiálů) na hraničních přechodech a terminálech.

Celkovým cílem konference bylo posouzení současného stavu a úrovně techniky používané jednotlivými státy a zejména navrhnout směry budoucího rozvoje a mezinárodní standardizace.

NUVIA a.s. jako oficiální zástupce České republiky prezentovala vlastní technické řešení a know-how a společně se svojí sesterskou společnosti SEA GmbH také konkrétní radiometrické produkty a systémy. Zástupce společnosti NUVIA a.s., Ing. Pavel Matoušek prezentoval účastníkům konference systémy, zkušenosti a referenční projekty z oblasti radiační bezpečnosti.