Facebook LinkedIn YouTube

Dodávka zobrazovacího modulu pro výrobní linku

23.03.2016

Divize vývoje software dodala modul systému DAQIS, který zobrazuje aktuální stav výrobní linky.

Během posledních měsíců jsme vyvinuli nový modul systému DAQIS, který ze sbíraných výrobních dat linky umožňuje zobrazení aktuálního stavu linky na monitoru namontovaném u linky. Tento modul byl zaveden u dvou linek ve společnosti Kendrion (Prostějov) s.r.o. Na základě tohoto vizualizačního modulu se zvýšila produktivita na lince.