Facebook LinkedIn YouTube

Dodávka technologie vymíracích jímek pro FN Brno

17.03.2016

Divize jaderné energetiky ukončila v únoru zakázku pro společnost METROSTAV a.s.

Předmětem zakázky byla kompletní dodávka technologie vymíracích jímek pro zajištění monitorování, dočasného zadržování (skladování) a řízeného vypouštění radioaktivně kontaminovaných odpadních vod do veřejné kanalizace mající vliv na radiační bezpečnost a radiační ochranu v novém pracovišti PET ME v přístavbě budovy Q Fakultní nemocnice  Brno.