Facebook LinkedIn YouTube

Stínicí sarkofág cyklotronu 3D

23.02.2016

Na začátku ledna 2016 dokončila NUVIA a.s. úspěšný pilotní projekt.

Na začátku ledna 2016 dokončila NUVIA a.s. úspěšný pilotní projekt v rámci spolupráce s belgickou firmou IBA – lídra světového trhu s přístroji diagnostikujícími a léčícími rakovinu. Cílem projektu bylo navrhnout a vyrobit mobilní stínicí systém dovolující výrobu radiofarmaka O15 v těsné blízkosti pacienta. Koncovým zákazníkem bylo nemocniční zařízení v Japonsku.

Dodávka speciálního stínicího sarkofágu pro cyklotron 3D měla několik fází. Nejdříve byl navržen optimalizovaný tvar dvou betonových skořápek (optimalizace z pohledu hmotnosti), na základě kterých se vytvořila speciální betonovací forma a vyztužovací armatury.

Dále byla otestována betonová směs o hustotě cca 3600 kg/m3, která na závěr překvapila velmi dobrými výsledky při testování homogenity betonové směsi ve finálním výrobku. V neposlední řadě byly navrženy a vyrobeny kovové rámy, do kterých byly betonové části upevněny a které umožňovaly jejich následný pohyb po kolejích. Přední část stínění je poháněna motorem s převodovkou, zadní část se pohybuje pomocí ručního pohonu.

Za zmínku také stojí, že styčná plocha obou polovin sarkofágu je navržena do tvaru stínicího zámku, který zabraňuje průstřelům ionizujícího záření z přístroje do okolí.