Facebook LinkedIn YouTube

Ukončená zakázka „Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM“

01.02.2016

Divize projektů a inženýringu v lednu úspěšně dokončila a předala systém radiační kontroly a monitoringu.

Divize projektů a inženýringu v lednu úspěšně dokončila a předala systém radiační kontroly a monitoringu v centrálním skladu zdrojů ionizujícího záření Slovenské republiky, poblíž JE Mochovce. Projekt byl investován Jadrovou a vyraďovací spoločnosťí, a. s. (JAVYS) a realizován firmou METROSTAV a.s.

V rámci dodávky se instaloval:

  • Systém měřících staniček MSU (Measurement System Unit, výrobce NUVIA a.s.), monitorujících radiační situaci v objektu, napojených na zobrazovací panel
  • Terminál pro elektronickou osobní dozimetrii (výrobce NUVIA a.s.), včetně elektronických dozimetrů (výrobce Thermo Fisher)
  • Přístroj pro měření kontaminace rukou a nohou (výrobce NUVIA a.s.)
  • Systém pro monitorování hladiny kapalného radioaktívního odpadu v jímce pro záchyt RAO, včetně signalizace zvýšené hladiny a zobrazení aktuálních hodnot na zobrazovacím panelu
  • Systém pro monitoring úrovně radiace v systému vzduchotechniky skladu, včetně systému odběru vzorků pomocí filtru a zobrazení aktuální situace na centrálním zobrazovacím panelu.
  • Manipulační box pro manipulaci se zdroji ionizujícího záření až do aktivity 0,1TBq, vybavený přímými tyčovými manipulátory s vyměnitelnými nástavci, rukavicemi, kamerovým systémem, radiačně odolný průzorem, manipulačními otvory ve dně a boku boxu a kontrolou otevření manipulačních otvorů v případě vypnutého odtahu vzduchu nebo zvýšené úrovně radiace.
  • Server a SW pro kontrolu, editaci, archivaci naměřených dat.