Facebook LinkedIn YouTube

NuviaTECH Instruments Training

22.02.2016

16. - 18. února 2016 proběhlo v Třebíči mezinárodní školení „NuviaTECH Instruments Training“

Ve dnech 16. - 18. února 2016 proběhl v Třebíči workshop „NuviaTECH Instruments Training“, jehož cílem bylo informovat a proškolit zástupce jednotlivých společností Nuvia Group a distributorů o produktech společného portfolia měřicích přístrojů celé skupiny.

Akce se zúčastnilo dvanáct společností z celkem jedenácti zemí světa včetně zástupců mimoevropských členů Nuvia Group z Kanady, Číny, Indie a USA. Přítomny byly i dceřiné společnosti NUVIA a.s. – Pico Envirotec a ENVINET SK – a společnosti ELSE Italy a FIATLUX, která působí na jihokorejském trhu, kde bude produkty Nuvia distribuovat.

Trénink proběhl v několika fázích – v první došlo k představení jednotlivých poboček Nuvia a jejich zaměření, následované exkurzí na výrobní halu NUVIA a.s. Poté začalo samotné školení v manipulaci s produkty, které bylo rozděleno do tří bloků. V první části proběhlo školení NUVIA a.s., zaměřující se na charakterizaci odpadů, monitorování radiační situace a ovládání na zakázku vyvinutého software. Další byla na řadě německá společnost S.E.A, která představila především svůj produkt CoMo-170, který slouží k povrchové detekci kontaminace. Celý workshop byl ukončen prezentací společnosti Pico Envirotec a systému IRIS, který slouží k real-time monitorování kontaminace a existuje v několika modifikacích s různým využitím (systém pro monitorování kontaminace ze vzduchu AIRIS či systém SIRIS sloužící k monitorování situace pod zemským povrchem.