Facebook LinkedIn YouTube

Projekt pro Ministerstvo vnitra ukončen na „výbornou“

04.02.2016

SÚRO obdržel výsledek oponentního řízeni ukončeného 5letého projektu Ministerstva vnitra, ve kterém byla NUVIA a.s. jedním z klíčových spoluřešitelů.

Státní ústav radiační ochrany obdržel  výsledek oponentního řízeni ukončeného 5letého projektu Ministerstva vnitra, ve kterém byla NUVIA a.s. jedním z klíčových spoluřešitelů.

Projekt nese název „Výzkum  pokročilých  metod detekce, stanovení  a  následného  zvládnutí  radioaktivní  kontaminace s cílem modernizovat odpovídající části systému zajištění ochrany obyvatel a vybraných kritických infrastruktur ČR v souvislosti s radiologickým útokem nebo velkou radiologickou havárií". Jedná se o nejrozsáhlejší projekt svého druhu, který pokrýval celou problematiku radiační havárie včetně zemědělství, vod, analýzy reakce obyvatelstva i zasahujících skupin, včetně vývoje nových detektorů, unikátního automatu a softwarů pro analýzy dopadu nehody.

Projekt byl vyhodnocen výrokem „Vynikající výsledky“.

Rádi bychom věnovali zvláštní vzpomínku kolegovi z týmu SÚRO Zdenku Prouzovi, hlavnímu řešiteli projektu.