Facebook LinkedIn YouTube

Software pro evidenci nakládání s radioaktivními odpady

21.01.2016

SW WTS2, iWTS.

Divize vývoje software úspěšně dokončila a předala software pro evidenci nakládání s radioaktivními odpady pro SÚRAO. Součástí dodávky byla úprava stávajícího softwaru WTS2 pro interní práci s odpady na SÚRAO. Dále byla v rámci projektu vytvořena zcela nová webová aplikace iWTS, jež je primárně určena jako rozhraní pro vkládání dat odpadů původci odpadů do databáze SÚRAO.

Aplikace WTS2 slouží pracovníkům na jednotlivých úložištích SÚRAO pro elektronickou evidenci odpadů. Především k provedení samotného procesu přejímky odpadů od původců odpadů, kontrole limitů a podmínek pro příjem odpadu na úložiště a evidenci aktuálního umístění odpadu na úložišti.

Aplikace iWTS umožňuje původcům odpadů elektronickou evidenci odpadů v databázi SÚRAO. Další úlohou aplikace je ulehčení procesu předávání odpadů do vlastnictví SÚRAO. S procesem předání také souvisí další funkcionalita a tím je možnost generování dokladů, potřebných pro fyzické předání odpadu na SÚRAO.