Facebook LinkedIn YouTube

Prezentace měřicích přístrojů HIDEX

15.12.2015

Společnost ENVINET uspořádala v prostorách Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR prezentaci měřicích přístrojů HIDEX.

Dne 1. 12. 2015 uspořádala v prostorách Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR společnost ENVINET a.s. ve spolupráci s FCI - Dr. Sascha Wisser setkání uživatelů přístrojů na kapalinovou scintilační spektrometrii od výrobce HIDEX. V první části prezentace se mohli účastníci seznámit s produktovým portfoliem společnosti HIDEX, zejména s novinkami za poslední dva roky. Následovala reálná měření na HIDEX 300 SL a vyhodnocení výsledků.