Facebook LinkedIn YouTube

LABONET 2015

18.11.2015

Mezinárodní konference pořádaná IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii).

Ve dnech 10. - 13. listopadu proběhla v Bratislavě mezinárodní konference LABONET 2015, kterou pořádala IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) ve spolupráci se společností Javys.

Cílem konference byla výměna zkušeností z oblasti charakterizace a nakládání s nízko a středně radioaktivním odpadem. Dále se také konference zabývala možnými způsoby snížení rizika při nakládání s radioaktivními odpady a také snížení dopadu na životní prostředí. Na závěr byla v rámci diskuzního panelu navržena témata, kterým se bude IAEA věnovat v rámci dalších aktivit LABONET.

Účastníky konference byli odborníci z jaderných elektráren, IAEA, vysokých škol a výzkumných institucí. Společnost ENVINET zde byla prezentována odborným příspěvkem na téma "Techniques of radioactive waste measurement".

Součástí programu byla prohlídka jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice V1, kde měli účastníci možnost zhlédnout probíhající práce na vyřazování této elektrárny z provozu.