Facebook LinkedIn YouTube

Mezinárodní cena za inovační projekt v rámci Soletanche Freyssinet

10.11.2015

Inovace patří mezi nejdůležitější hodnoty sdílené společnostmi v rámci skupiny Soletanche Freyssinet, jejíž součástí je i ENVINET. Soletanche Freyssinet proto vyhlásila mezinárodní cenu za inovace. Jednotlivé společnosti navrhly úspěšné inovační projekty, které zaslaly členům rady k hlasování.

Z inovačních projektů společnosti ENVINET byl v této soutěži vybrán jako vítězný v oblasti „Safety & Security“ projekt Divize technologie detektorů  „Úprava předpolymerační části výroby scintilačních detektorů“. Inovace spočívá v zavedení nové technologie přípravy polymerační směsi. Nová technologie přináší zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti práce spolu s úsporou pracovní síly a zvýšením reprodukovatelnosti výroby.

12. října proběhlo v Paříži slavnostní předávání cen, kterého se zúčastnil i ENVINET.