Facebook LinkedIn YouTube

SW ExPeS

09.11.2015

Expertní systém pro integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci dat o radiační situaci v havarijních situacích.

Společnost ENVINET a.s. dokončila v říjnu 2015 vývoj SW ExPeS v rámci programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ ve spolupráci s SÚRO. SW aplikace ExPeS představuje systémový prostředek komplexního sledování a hodnocení dat charakterizujících radiační situaci v dané zájmové oblasti.

Charakteristickým výstupem SW aplikace ExPeS jsou podklady pro tvorbu doporučení pro krizový štáb SÚJB, zahrnující indikace překročení nastavených kriteriálních hodnot sledovaných veličin, vyjádření míry čerpání stanovených hodnot referenčních úrovní (např. plánované, odvrácené nebo zbytkové dávky), časové trendy hodnot sledovaných veličin, identifikace chybějících parametrů potřebných pro vyhodnocení radiační situace a další parametry a informace významné z hlediska zvládání radiačních mimořádných událostí a zajištění radiační ochrany.