Facebook LinkedIn YouTube

Vítězství ve výběrovém řízení do nizozemského JRC Petten

15.12.2014

ENVINET a.s. navázal na zkušenosti z projektů pro JRC (Joint Research Centre) Ispra (Itálie) a uspěl v tendru na dodávku experimentálního zařízení pro JRC Petten.

Předmětem dodávky je soubor zařízení, která budou využívána pro testování vlastností tavenin těžkých kovů (HLM – heavy liquid metal). Testované materiály mohou být využité v rychlých jaderných reaktorech chlazených těžkými kovy nebo v jiných energetických aplikacích. Termín dokončení projektu je 12/2015.