Facebook LinkedIn YouTube

ZÓNA 2015 - cvičení SIMULOVANÉ havárie v Temelíně

24.09.2015

Cílem cvičení bylo procvičit reakci na únik radioaktivity z JE Temelín.

Ve dnech 22. – 24. září proběhlo cvičení Zóna 2015, jehož cílem bylo procvičit reakci na únik radioaktivity z Jaderné elektrárny Temelín. Cvičení se zúčastnilo přes tisíc lidí z řad pracovníků elektrárny, složek IZS, armády, krajského úřadu a starostové obcí s rozšířenou působností.

Pracovníci firmy ENVINET se cvičení Zóna 2015 zúčastnili jako technická podpora složek HZS ČR. Členové HZS vyzkoušeli "ostré" nasazení mobilních portálových monitorů dodaných firmou ENVINET v letošním roce.
Mobilní portálové monitory slouží pro rychlou kontrolu povrchové kontaminace objektů v případě např. hávárie jaderně-energetických zařízení. Variabilně lze portálový monitor využít pro kontrolu osob, osobních aut a těžké nebo nákladní techniky.

Online reportáž z průběhu celého cvičení si můžete přečíst na webu Státního úřadu pro jadernou bepečnost.

Reportáž České televize