Facebook LinkedIn YouTube

Udělení patentu společnosti ENVINET a.s.

08.09.2015

ENVINET a.s. získal patent na "Stínící kompozitní stavební materiál pro stavební prvky na výstavbu objektů s nízkou interní úrovní ionizujícího záření".

Dne 12. 8. 2015 rozhodl Úřad průmyslového vlastnictví o udělení patentu společnosti ENVINET a.s. na "Stínící kompozitní stavební materiál pro stavební prvky na výstavbu objektů s nízkou interní úrovní ionizujícího záření".

Předmětem patentu je ochrana práva duševního vlastnictví na výrobu speciálních stínících bloků NuRAD8200, které slouží pro odstínění ionizujícího záření. Tyto bloky mohou mít dva typy - nízkopozaďový typ pro měření nízkých hodnot záření a vysokohustotní typ pro odstínění zdrojů ionizujícího záření a ochranu pracoviště či životního prostředí.

Stíníci bloky NuRAD8200 již byly úspěšně použity pro výstavbu mobilních stínících stěn na laserovém centru ELI v České republice i v Rumunsku.

Více o chráněném produktu zde