Facebook LinkedIn YouTube

Spolupráce společností ENVINET Slovensko, s.r.o. a Metrostav a.s.

20.08.2015

Dodávka přístrojů radiační kontroly pro JAVYS a.s.

Dne 27. 7. 2015 podepsal ENVINET Slovensko, s.r.o. smlouvu se společností Metrostav a.s. na dodávku přístrojů radiační kontroly pro JAVYS a.s. v rámci požadavků na investiční projekt č. I00TUND20005 Zařízení pro nakládání s IRAO a ZRAM v Mochovcích.

Zakázka je koncipovaná jako dodávka technologie pro generálního dodavatele stavby, firmu Metrostav, která poblíž JE Mochovce buduje zařízení určené k přebírání, třídění a skladování institucionálních radioaktivních odpadů a zachycených radioaktivních materiálů. ENVINET bude zajišťovat dodávku systému dozimetrické kontroly osob, prostředí, odpadních vod a aerosolů. Součástí projektu je i výroba a instalace speciálního manipulačního boxu vybaveného průzorem z olovnatého skla, manipulátory a kamerovým systémem, který umožní manipulaci se zářiči až do aktivity 0,1TBq (137 Cs).

Termín realizace je stanovený na období 21. 9. – 11. 12. 2015