Facebook LinkedIn YouTube

SUSEN - Hmotnostní spektrometr sekundárních iontů SIMS

30.07.2015

V červenci 2015 ENVINET a.s. dokončil dodávku hmotnostního spektrometru sekundárních iontů SIMS 7f, pro Centrum výzkumu Řež s.r.o., v rámci projektu Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN).

Hmotnostní spektrometr sekundárních iontů SIMS 7f je vysoce citlivý přístroj s vysokým obrazovým rozlišením na chemickou analýzu mikroskopických částic a povrchů pevných látek. Tento přístroj mimo jiné umožňuje měření izotopických poměrů v mikrometrových částicích oxidů uranu a dalších materiálů v environmentálních vzorcích s vysokou přesností, spolehlivostí a rychlostí, včetně automatického vyhledávání a identifikace zájmových mikroskopických částic a u nich následného přesného změření izotopických poměrů.                                 

Výrobcem zařízení je francouzská firma CAMECA. ENVINET a.s. figuroval v dodávce jako prostředník, který byl schopný firmě CAMECA nabídnout akceptovatelné smluvní a platební podmínky a mající v areálu výzkumných ústavů v Řeži odpovídající zázemí a znalosti místního prostředí.