Facebook LinkedIn YouTube

FORTEL 2015

30.06.2015

Prezentace společnosti ENVINET na veletrhu firem FORTEL 2015.

Naše společnost měla možnost prezentovat se formou stánku na veletrhu firem a práce FORTEL 2015, který se uskutečnil 26. - 27. 6. v areálu borovinské továrny. Návštěvníci projevili zájem nejen o naši společnost, ale i o jednotlivé propagační materiály a exponáty, které si mohli ve stánku blíže prohlédnout. Případní zájemci se mohli zúčastnit ukázky odborného měření pomocí vystavených přístrojů. ENVINET se na veletrhu FORTEL prezentoval jako jeden z významných zaměstnavatelů v našem regionu.