Facebook LinkedIn YouTube

Dokončená zakázka Jednotný systém sledování neshod a událostí

04.06.2015

Divize vývoje software dokončila zakázku pro ČEZ ICT Services a.s.

Předmětem zakázky bylo dodání nového modulu sledování událostí, jeho rozšíření, dále vytvoření jednotného systému sledování neshod a událostí a školení pracovníků zákazníka.

Tento systém kompletně pokrývá celou problematiku evidence a řešení všech typů nebezpečných situací (tzv. near miss), neshod a událostí ve všech firmách Skupiny ČEZ. Podnět k řešení near miss, neshody nebo události může podat jakýkoliv zaměstnanec ČEZ, a. s. nebo také pracovník subdodavatelů, a to dokonce i anonymně. Každého zadaného problému se následně ujímá speciální komise, která rozhoduje o způsobu jeho řešení, o jeho kategorizaci a o zpětné vazbě autorovi. Na základě provedené kategorizace umožňuje systém vyhodnocování jednotlivých typů neshod a událostí a odhalování systémových problémů.