Facebook LinkedIn YouTube

Seminář reaktorových fyziků

29.05.2015

V Mikulově se konal tradiční každoroční seminář reaktorové fyziky a navazujících otázek spojených s jaderným palivem, provozem aktivní zóny reaktoru, atd.

V Mikulově se konal tradiční každoroční seminář reaktorové fyziky a navazujících otázek spojených s jaderným palivem, provozem aktivní zóny reaktoru, atd.

Semináře se zúčastnilo skoro 70 odborníků z JE Dukovany, Temelín, Mochovce a Kozloduj, ČEZ, ÚJV a CV Řež, Škoda JS, VÚJE a několika dalších dodavatelských společností. ENVINET přispěl prezentací o charakterizaci radioaktivních odpadů v českých jaderných zařízeních a v zahraničí. Pozdravit účastníky přijel i ředitel EDU Miloš Štěpanovský.