Facebook LinkedIn YouTube

Projekt OCTOPUS úspěšně dokončen

28.05.2015

V rámci projektu byl realizován návrh, design, výroba a testování automatického systému pro účely zpracování ozářeného vzorku lutecia v poli neutronu v jaderném reaktoru.

Cílem je dosáhnout co nejvyššího výtěžku radioaktivního 177Lu v předem zvolené chemické formě, měrné a objemové aktivitě pomocí automatického dálkově řízeného systému. Jednou z hlavních komponent systému je nově navržené hybridní ozařovací pouzdro pro ozařovaný vzorek. Celý systém je dálkově ovládán operátorem prostřednictvím manipulátoru. Řada aktivních i neaktivních testů systému Octopus byla završena úspěšnými akceptačními testy u zákazníka.