Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA se podílí na výstavbě laserového centra v Rumunsku

28.05.2015

Předmětem dodávky společnosti NUVIA bude vysoko hustotní betonové stínění.

Podobně jako pro laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy (více informací zde), dodá NUVIA pro rumunské laserové centrum ELI-NP systém betonových bloků NuRAD8200 pro stínicích konstrukcí. Speciální betonové tvarovky NuRad8200 jsou vhodné pro tvorbu nízkopozaďových stínicích kobek a komor nebo jako vysokohustotní materiál pro stínění ionizujícího záření různých zdrojů záření.

Více informací o projektu ELI-NP (Extreme Light Infrastructure) je možné nalézt zde.