Facebook LinkedIn YouTube

Jednání řídicího výboru

20.03.2015

jednání řídicího výboru v Kyjevě, kterého se za společnost ENVINET účastnili kolegové Vadim Mirskij a Martin Pazúr.

Dne 2. 3. 2015 se uskutečnilo v Kyjevě jednání řídicího výboru projektu „Improvement of radioactive waste characterization systems at Ukrainian operational Nuclear Power Plants” a “Procedures and methodology for clearance of materials from regulatory control”, kterého se za společnost ENVINET účastnili kolegové Vadim Mirskij a Martin Pazúr.

Cílem jednání bylo zhodnotit dosavadní stav projektu a projednat další úkoly na rok 2015. Projekt je realizován sdružením firem ENVINET, WERT (SR) a AKP (Ukrajina). Předseda řídicího výboru, pan Dave Corbett, vyjádřil uspokojení s průběhem částí projektu realizovaných společností ENVINET.