Facebook LinkedIn YouTube

Dny České republiky v SÚJV Dubna

26.04.2012

Zástupkyně společnosti ENVINET, Larisa Dubská a Valeriya Verbitskaya, se zúčastnily Dnů České republiky, které se konaly 28. a 29. března ve Sjednoceném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně.

Jednání zahájil zvláštní velvyslanec České republiky v Rusku, Petr Kolář. Podnikatelé z České republiky navštívili laboratoře v SÚJV a technologicky inovativní Zvláštní ekonomické zóně "Dubna".

Ochota SÚJV rozšířit spolupráci s českými firmami, rozvoj Zvláštní ekonomické zóny v Dubně, podmínky a výhody poskytované jejím obyvatelům, stejně jako inovativní projekty realizované ve zvláštních ekonomických zónách - to vše přispělo k navázání slibných kontaktů.

Zkušenosti a inovativní řešení společnosti ENVINET vzbudily velký zájem vedení SÚJV. Účel tohoto setkání byl splněn - ENVINET a SÚJV našly konkrétní oblasti spolupráce. Zástupci SÚJV jsou si vědomi velkého potenciálu v používání našich systémů pro monitorování radiace, detektorů a jiných výrobků a technologií. Ředitel SÚJV akademik Victor Matveev vyjádřil svou naději na dlouhodobou spolupráci mezi našimi zeměmi a vědomí, že setkání nebylo jen úvodní, ale také efektivní.

Úspěch u kulatého stolu překonal veškerá očekávání stran. Rozhovor bude pokračovat již na českém území jako reciproční návštěva s názvem "Dny SÚJV v České republice",v Praze na konci května. Tisková zpráva z jednání je k  dispozici na internetových stránkách České televize, SÚJV v Dubně a její Zvláštní ekonomické zóny.