Facebook LinkedIn YouTube

ENERGOCHEMIE 2012

09.05.2012

18. a 19.4.2012 se v Třebíči, v Klubu Hájek, uskutečnil již 34. odborný seminář s názvem „Energetické provozy v průmyslu“.

Seminář byl určen nejširšímu okruhu pracovníků, kteří řídí a zabezpečují energetické provozy a úpravny vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, pracují v laboratořích těchto provozů nebo se podílejí na jejich správě, údržbě a modernizaci. Dvoudenního semináře se zúčastnilo 81 odborníků. Více informací najdete na www.energochemie.cz