Facebook LinkedIn YouTube

Úspěch ENVINET Slovensko

10.05.2012

Koncem dubna 2012 ENVINET Slovensko, s.r.o. figuroval jako jeden z hlavních partnerů na 1. Konferenci České společnosti radiační onkologie, organizované pod záštitou České společnosti radiační onkologie a Slovenské lékařské společnosti v Košicích.

Stánek společnosti, jakož i prezentace oslovili hlavní témata odborné konference zejména v oblasti radiologie, monitorování prostředí a také dozimetrie. Představeny byly novinky producentů renomovaných značek Sun Nuclear a Thermo Scientific. Celková prezentace společnosti se odvolávala také na časem a praxí prověřené produkty v uvedených oblastech, jakož i jejich implementaci a spojování do komplexních celků, ať už při zajišťování kvality v radiologii nebo budování radiačních monitorovacích systémů na pracovištích.