Facebook LinkedIn YouTube

Podepsáno Memorandum o spolupráci se společností Rosatom

14.06.2012

Zástupci společnosti ENVINET a.s. se v říjnu 2011 zúčastnili dvoudenního fóra dodavatelů jaderného průmyslu Atomex Praha, které pořádala ruská státní společnost Rosatom.

V rámci tohoto fóra podepsal Rosatom smlouvy o spolupráci s patnácti českými výrobci a dodavateli servisních služeb pro jadernou energetiku. Společnost ENVINET a.s. byla jednou z nich. V těchto smlouvách si ruská i česká strana vymezily podmínky pro dlouhodobou spolupráci při výrobě a montáži zařízení pro právě budované bloky jaderných elektráren podle ruských technologií, a to jak v Rusku, tak i v zahraničí. V některých dohodách již byly zmíněny konkrétní projekty předpokládající spolupráci Rosatomu s českými výrobci. V Memorandu mezi českou a ruskou skupinou je zahrnuta řada konkrétních bodů. Vybraní dodavatelé budou tvořit dlouhodobou stabilní výrobní základnu pro výstavbu jaderných elektráren typu VVER.