Facebook LinkedIn YouTube

Konference radiologických fyziků 2012

02.07.2012

Dne 21. 6. 2012 se zástupci společnosti ENVINET a.s. zúčastnili Konference radiologických fyziků 2012 pořádané ČSFM (Česká společnost fyziků v medicíně) a Fakultní nemocnicí Olomouc.

Na stánku naší společnosti byly prezentovány přístroje, software a informační materiály renomovaných značek Sun Nuclear (QA a dozimetrické nástroje pro radioterapii) a ThermoScientific (přístroje a řešení pro dozimetrii osob a prostředí a pro radiometrii). Zájemcům o tuto přístrojovou techniku byly poskytovány informace společně s požadovanými materiály. Účastníkům konference byly rovněž poskytnuty informace o novinkách obou výrobců, pro které má ENVINET a.s. výhradní zastoupení v České republice i na Slovensku.