Facebook LinkedIn YouTube

Symposium ISOE

13.07.2012

Společnost ENVINET a.s. se zúčastnila jako vystavovatel a partner spolu s řadou světových organizací z oblasti radiometrických systémů evropského symposia ISOE (Information System on Occupational Exposure), pořádaného v Praze od 20. do 22. června 2012 na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Naše společnost měla možnost navázat nové obchodní kontakty a prezentovat celé portfolio činností, kterými se zabýváme. Vedle služeb v oblasti osobní dozimetrie a radiačních monitorovacích systémů účastníky symposia nejvíce zaujaly ukázky plastových scintilátorů, v jejichž výrobě se řadí ENVINET mezi světovou špičku, a dále reference v oblasti charakterizace radioaktivních odpadů a systémů pro měření RAO před uvolňováním do životního prostředí.