Facebook LinkedIn YouTube

Účast na 33. výroční konferenci CNS

17.07.2012

Zástupci společností ENVINET a.s. a dceřiné společnosti Pico Envirotec Inc. (PEI) se zúčastnili 33. výroční konference Kanadské nukleární společnosti, jejíž je PEI členem.

Konference se konala 11. - 13. 6. 2012 ve městě Saskatoon v Kanadě. Naši zástupci přednesli prezentaci týkající se uvolňování materiálů do životního prostředí (Free Release Measurement). Důležitými tématy probíranými během konference a výstavy bylo monitorování životního prostředí a průzkum jaderných objektů (uranové doly, jaderné elektrárny, atd.). Aktuálními se stávají i otázky týkající se detekce a sledování kontaminace ovzduší, vody, půdy, detekce tritia a radonu.