Facebook LinkedIn YouTube

Italsko-slovenský workshop „Odstraňování environmentálních zátěží jaderných zařízení a nakládání s jaderným odpadem“

07.08.2012

Zástupci společnosti ENVINET byli pozváni, aby se zúčastnili workshopu zaměřeného na italský program vyřazování jaderných zařízení z provozu. Setkání organizovala italská společnost Sogin SpA ve spolupráci se slovenským velvyslanectvím v Římě, Italsko-slovenskou obchodní komorou a Italsko-slovenským konsorciem pro energetický průmysl.

Workshop zahájila úvodním slovem její excelence Mária Krasnohorská, poté následovaly příspěvky zástupců parlamentních a meziparlamentních skupin zaměřené na směřování italsko-slovenské spolupráce. Předseda OECD/NEA/CPD pan Ivo Tripputi a ředitel pro nákup a zakázky společnosti Sogin pan Lucca Perrone následně představili konkrétní cíle společnosti Sogin při vyřazování osmi jaderných zařízení, jak z technického hlediska, tak i z hlediska procesu řízení veřejných zakázek. Důraz byl kladen na potřebu maximálního snížení nákladů a účast zkušených zahraničních dodavatelů. ENVINET s dlouholetými zkušenostmi v oblasti radiačního monitoringu, radiologických analýz jaderných zařízení před jejich vyřazením z provozu a specializací na oblast charakterizace radioaktivního odpadu, má ambice stát se v tomto dlouhodobém procesu jedním z dodavatelů společnosti Sogin SpA. Po představení společnosti a vzájemné diskusi byl ENVINET vyzván k bilaterálním jednáním, které se uskuteční v blízké budoucnosti v Římě.