Facebook LinkedIn YouTube

Účast na mezinárodní konferenci LUMDETR 2012

20.09.2012

Společnost ENVINET a.s. se jako jeden z vystavovatelů zúčastnila konference o luminiscenčních detektorech LUMDETR 2012 v německém Halle.

Konference s účastí z celého světa, která se koná jednou za tři roky, je zaměřena na předávání nejnovějších poznatků ve výzkumu luminiscenčních a scintilačních materiálů, jejich vlastností, přípravy a využití.

Společnost ENVINET a.s. zde představila svojí standardní produkci scintilačních materiálů a detektorů i další aktivity v oblasti radiační ochrany a detektekce ionizujícího záření.