Facebook LinkedIn YouTube

Úspěšný audit ŠKODA JS a.s.

02.10.2012

Dne 16. 8. 2012 proběhl v naší společnosti audit společnosti ŠKODA JS a.s.

Cílem auditu bylo posoudit připravenost společnosti k zabezpečení jakosti dodávané služby s předepsanou úrovní systému kvalit pro zakázky jaderného a nejaderného typu. Auditní tým neshledal žádné systémové neshody a označil naši firmu jako vyhovující, zejména díky vysoce kvalifikovanému a zkušenému personálu a efektivnímu využívání informačního systému.