Facebook LinkedIn YouTube

20 rokov Slovenskej republiky v CERN

03.10.2012

V dňoch 11. - 13. 9. 2012 sa v Ženeve v priestoroch Európskej organizácie pre nukleárny výskum – CERN uskutočnila výstava „20 rokov Slovenskej republiky v CERN“.

Expozícia bola predovšetkým zorganizovaná pri príležitosti vôbec prvej návštevy prezidenta Slovenskej republiky v CERNe, pričom záštitu nad ňou prevzal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republika a Stála misie SR pri OSN. Cieľom bolo poukázať na doterajšie úspechy slovenského privátneho sektora v rámci tohto renomovaného výskumného centra, ale taktiež predstaviť výskumníkom nové možnosti. ENVINET patrí medzi štyri súkromné spoločnosti, ktoré mali tú česť predstaviť svoje portfólio prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi a jeho delegácii vrátane Ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Akcent bol kladený na výrobu detektorov, analyzátory vlastnej produkcie, vývoju špičkového bezolovnatého tienenia a prostriedkov mobilného a stacionárneho monitoringu prostredia. Z diskusií so zástupcami CERN vyplynulo, že ENVINET má na poli detekcie ionizujúceho žiarenia, monitorovania osôb a prostredia ako dodávateľ veľmi silný potenciál. Záber ENVINET bude preto v  budúcnosti  zameraný aj na rozvíjanie vzácnych nadobudnutých kontaktov a možnosti dodávok do CERN v blízkom čase odstávky Veľkého Hadrónovho Urýchľovača.