Facebook LinkedIn YouTube

Účast na odborném semináři LABONET

05.12.2012

ENVINET se aktivně účastnil workshopu LABONETu, který se konal od 21. do 23. 11. 2012 na půdě SCK-CEN (Belgické jaderné výzkumné centrum) v Bruselu.

Téma odborného semináře bylo "Radioactive Waste Characterization - Practices and Trends". Vedle návštěvy řízeně demontovaného odstaveného jaderného bloku BR3 byl na semináři prostor pro odborné přednášky. Naše společnost prezentovala jak svoje dosavadní zkušenosti v oblasti měření odpadů pro účely uvolnění do životního prostředí, tak zejména současné vývojové aktivity v této oblasti.