Facebook LinkedIn YouTube

Factory Acceptance Tests pro Záporožskou jadernou elektrárnu

15.02.2013

Došlo k úspěšnému přezkoušení měřicích systémů určených k chemickému a radiačnímu monitoringu emisí ze spalovny pevných radioaktivních odpadů v Záporožské JE v Ukrajině.

Testování zařízení a auditu jakosti se zúčastnili zástupci koncového zákazníka a experti Evropské komise, z jejichž zdrojů je ukrajinský projekt financován.