Facebook LinkedIn YouTube

Seminář Facility Risk Management

25.03.2013

19. března 2013 se v Praze uskutečnil odborný seminář, pořádaný ve spolupráci firem ENVINET a.s., Nuvia France a ÚJV Řež, a. s. Tématem semináře byly zkušenosti s řešením technických rizik na západních jaderných elektrárnách.

Zástupci firmy Nuvia France seznámili přítomné s řešením problematiky požárů, záplav, zemětřesení, zacházením s radioaktivními odpady, radiační ochranou a vyřazováním jaderných elektráren z provozu. Téměř  60 účastníků semináře ze všech významných oblastí jaderné energetiky v ČR tak mělo možnost získat představu o aktivitách NUVIA Group ve světě a seznámit se s konkrétními postupy a metodami při řešení otázek zodolňování jaderných elektráren.