Facebook LinkedIn YouTube

ENVINET se dobře zapsal při havarijním cvičení „ZÓNA 2013“

28.03.2013

Ve dnech 26. – 28. března 2013 proběhlo v Jaderné elektrárně Dukovany havarijní cvičení k prověření havarijní připravenosti a schopnosti krizového řízení.

Informační systém Krizového koordinačního centra SÚJB MonRaS, vyvinutý naší firmou, se stal jedním z pilířů úspěšného zvládnutí cvičení.

Online reportáž ze cvičení „ZÓNA 2013“ si můžete přečíst zde.