Facebook LinkedIn YouTube

ENERGOCHEMIE 2013

30.04.2013

24. a 25. 4. 2013 se v Třebíči, v Klubu Hájek, uskutečnil již 35. odborný seminář s názvem „Energetické provozy v průmyslu“.

Seminář byl určen nejširšímu okruhu pracovníků, kteří řídí a zabezpečují energetické provozy a úpravny vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, pracují v laboratořích těchto provozů nebo se podílejí na jejich správě, údržbě a modernizaci. Dvoudenního semináře se zúčastnilo 90 odborníků. Více informací najdete na www.energochemie.cz