Facebook LinkedIn YouTube

Konferencia špecialistov chemickej, biologickej a radiačnej ochrany

03.05.2013

Ministerstvo vnútra SR hosťovalo dňa 24. a 25. 4. 2013 v bratislavskom hoteli Devín medzinárodnú konferenciu špecialistov chemickej, biologickej a radiačnej ochrany.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z 25 zemí, prítomné boli aj zložky Európskej Komisie, Interpolu a Europolu. Spoločnosť ENVINET bola na základe svojich dlhoročných skúseností v riešení otázok radiačnej ochrany a dozimetrie na konferenciu pozvaná ako jediná svojho druhu. Okrem globálnej prezentácie spoločnosti, kde boli akcentované projekty realizované v rámci radiačných monitorovacích sietí, boli predstavené najmä produkty Pico Envirotec a Thermo Scientific, pokrývajúce oblasť dozimetrie, osobnej ochrany, monitorovania prostredia, určovania kontaminácie, mobilnej a leteckej spektrometrie a to s prihliadnutím na aktivity a potreby zásahových jednotiek.