Facebook LinkedIn YouTube

Radiologické metody v hydrosféře 13

27.05.2013

Ve dnech 14. – 15. 5. 2013 se v Buchlovicích uskutečnil další ročník konference Radiologické metody v hydrosféře.

Konference se zúčastnili pracovníci laboratoří zabývajících se radiologickým rozborem vod, zástupci státní správy, pracovníci VŠ, výzkumných a vývojových pracovišť apod., prezentovány byly například záležitosti týkající se uvolňování radionuklidů do ŽP, činnosti RMS ČR a přípravy nové legislativy, příspěvky týkající se separace vybraných radionuklidů, různé metody stanovení (AMS, ICP, LSC, …) a další zajímavosti.

Konference se zúčastnilo 60 odborníků z České republiky i ze Slovenska.

Další podrobnosti (příspěvky, fotogalerie, …) budou zveřejněny, tak jako v případě minulých ročníků, na stránkách společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.