Facebook LinkedIn YouTube

Vývoj stínicích materiálů a prvků na bázi betonových směsí dokončen

20.06.2013

ENVINET a.s. dokončil vývoj stínicích materiálů a stínicích prvků na bázi betonových směsí.

Produktové portfolio jsme tak rozšířili o nízkopozaďové bloky, vhodné pro levnou výstavbu zařízení pro měření radioaktivních odpadů, celotělových počítačů či jiných nízkopozaďových pracovišť. Další produktovou řadu reprezentují vysokohustotní bloky pro levné a účinné odstínění zdrojů ionizujícího záření.

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR - program Centra Kompetence, produkty jsou chráněny průmyslovým vzorem číslo zápisu 35631 a užitným vzorem číslo zápisu 25018.