Facebook LinkedIn YouTube

Výjezdní zasedání RANUS - TD

25.07.2013

Ve dnech 19. – 21. června 2013 se ve Znojmě konalo první výjezdní zasedání účastníků projektu RANUS-TD. Zasedání se zúčastnilo čtyřicet pracovníků z devíti organizací, kteří měli možnost prezentovat své dosavadní výsledky a seznámit se s činností ostatních účastníků projektu.

RANUS-TD je výzkumný a vývojový projekt zaměřený na výzkum a vývoj nových materiálů a technologií v oblasti detekce ionizujícího záření. Je podporovaný Technologickou agenturou České republiky v rámci dotačního programu Centra kompetence.

ENVINET a.s. je příjemcem podpory tohoto projektu a má na starosti jeho vedení, řízení a organizaci. Je odpovědný za správné využití poskytnutých prostředků a za chod a úspěšné vyřešení všech úkolů, které projekt zahrnuje. Kromě firmy ENVINET a.s. jsou účastníky projektu další české organizace z oblasti detekce ionizujícího záření – Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Univerzita obrany, Ústav teoretické a experimentální fyziky ČVUT, Fyzikální ústav MFF UK a společnosti CRYTUR s.r.o. a TEMA s.r.o.

Kromě oficiální jednací části byly na programu i neformální aktivity, které sloužily především k navazování kontaktů a sblížení se celého řešitelského týmu. Vzájemné předávání zkušeností a debaty „ve foyer“ se ukázaly ne-li více, tedy alespoň stejně důležité, jako prezentace a panelové diskuze.

I přes nepřízeň počasí, projevující se celodenními teplotami nad 30°C, splnilo výjezdní zasedání svůj účel a potvrdilo, že pravidelné setkávání celého týmu může řešení projektu RANUS-TD jen prospět.